1.Dziś przypada kolejna lipcowa niedziela. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy
o świętowaniu dnia Pańskiego. Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie
świątyń. W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel – Jezus Chrystus.
Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było nacechowane powagą i
należną czcią dla Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajmy o godnym
stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia.
2.Po Mszy św. nastąpi poświęcenie pojazdów oraz błogosławieństwo kierowców z okazji
XXII Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa. Zbierane przy tej okazji ofiary będą
przeznaczone na organizację MIVA Polska, wspomagającą zakup środków transportu dla
misjonarzy. Pamiętajmy jednak, że błogosławieństwo nie zwalnia nas z obowiązku
zachowania rozsądku i wyobraźni na drodze.
3.W poniedziałek, 25 lipca, obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła. Został
powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem,
stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie
drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem.
4.We wtorek wspomnienie św. Joachima i Anny – Rodziców NMP.