Ogłoszenia parafialne – XIX Niedziela Zwykła 7 sierpnia 2022 roku

1. Trwa sierpień, miesiąc, który jest szczególnie poświęcony trosce o trzeźwość
naszego narodu. Zachęcamy do podjęcia wraz z modlitwą, wezwania do
abstynencji w tym miesiącu, wynagradzając w ten sposób wszelkie grzechy
pijaństwa i alkoholizmu.
2. Wszystkich, którzy nie mogą uczestniczyć w pielgrzymce na Jasną Górę,
zapraszamy do duchowego pielgrzymowania i wpierania osobistą modlitwą i
cierpieniem pielgrzymujących.
3. W tym tygodniu patronują nam:
– poniedziałek, 8 sierpnia – Święty Dominik (ok. 1170-1221), prezbiter, założyciel
zakonu dominikańskiego;
– wtorek, 9 sierpnia – Święta Teresa Benedykta od Krzyża (1891- 1942 ), dziewica
i męczennica, patronka Europy zamordowana w Auschwitz;
– środa, 10 sierpnia – Święty Wawrzyniec (III w.), diakon i męczennik; Odpust w
Parafii Lipa.
– czwartek, 11 sierpnia – Święta Klara (1194-1253), dziewica, założycielka
zgromadzenia klarysek.
4.W niedzielę 21 sierpnia obchodzić będziemy doroczne święto plonów – gminne
dożynki. Podczas Mszy św. o 11.30 podziękujemy Dobremu Bogu za tegoroczne
zbiory, za chleb na naszych stołach. Serdecznie zapraszam do udziału w tej Mszy
św. Zachęcam również mieszkańców wszystkich wiosek do wykonania wieńców
dożynkowych.