Ogłoszenia parafialne – XXI Niedziela Zwykła

21 sierpnia 2022 roku

1.Czy tylko nieliczni będą zbawieni? – takie pytanie padło w dzisiejszej Ewangelii.
Odpowiedź Jezusa wskazuje na to, że owocem zbawienia będą mogli cieszyć się ci,
którzy podejmą trud przejścia przez ciasną bramę solidnej współpracy z łaską Bożą.
Kolejną „porcję” tej łaski otrzymaliśmy w dzisiejszej Eucharystii. Zachowajmy ją i jak
najlepiej wykorzystajmy.
2.Dziś w naszej parafii przeżywamy doroczne święto plonów – gminne dożynki. Podczas
Mszy św. o 11.30 podziękujemy Dobremu Bogu za tegoroczne zbiory, za chleb na
naszych stołach.
3.Jutro, 22 sierpnia, w liturgii przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
Królowej. Maryję możemy nazywać Królową, ponieważ jest Matką Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata. Modlimy się, abyśmy za Jej wstawiennictwem osiągnęli chwałę
przygotowaną dla nas w Królestwie niebieskim.
4. W piątek (26.08) uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Św. Jan
Paweł II na Jasnej Górze powtarzał, że tu bije serce narodu. Na Jasną Górę swoje kroki
kierują rzesze pielgrzymów. W wielu domach jest czczony wizerunek Czarnej Madonny.
To świadectwo naszej miłości do Matki naszego Pana, która w jasnogórskiej ikonie
przebywa w naszym narodzie od wieków. Msze Święte tego dnia o godz. 10.00 i 17.00.
Odnowimy również Jasnogórskie śluby Narodu Polskiego. Z racji uroczystości nie
obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
5. Modlitwie Kościoła w najbliższym tygodniu patronować będą:
• w środę , 24 sierpnia, święty Bartłomiej, apostoł Jezusa. Tradycja głosi, że zaniósł
Ewangelię do Indii, gdzie poniósł śmierć męczeńską;
• w sobotę, 27 sierpnia – święta Monika, matka świętego Augustyna, która płakała nad
niewiarą swojego syna bardziej niż matka płacze nad grobem swojego dziecka i
wymodliła nawrócenie syna. Polecajmy jej trudne sprawy powrotu do Kościoła ludzi
zaniedbujących życie duchowe.
6. Bardzo dziękuje p. Katarzynie Ciecierskiej za wykonanie tabliczek informacyjnych na
pojemnikach na śmieci na cmentarzu. Mam nadzieje, że pomogą w segregacji śmieci.