Ogłoszenia parafialne – XXIV Niedziela Zwykła 11 września 2022 roku

Ogłoszenia parafialne – XXIV Niedziela Zwykła 11 września 2022 roku

KOMUNIKAT NA DZIEŃ MODLITWY ZA UKRAINĘ

Droga wspólnoto Kościoła Radomskiego!
Od wielu miesięcy jesteśmy świadkami wojny na Ukrainie. Każdego dnia docierają do
nas wiadomości informujące o śmierci wielu niewinnych osób. Łączymy się duchowo z tymi,
którzy walczą o wolność i niepodległość Ukrainy, jak również z tymi, którzy w naszych
domach znaleźli schronienie. Solidaryzujemy się ze wszystkimi, którzy stracili swoich
bliskich, przyjaciół oraz krewnych. Wypraszamy u Pana Boga łaskę nawrócenia i
opamiętania dla tych, którzy dopuszczają się brutalnych ataków. Dlatego proszę, aby 14
września, Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w sposób szczególny uczynić dniem
modlitwy za Ukrainę. Niech w parafiach naszej Diecezji nie zabraknie sprawowanych
Eucharystii, odmawianej modlitwy różańcowej i przeżywanej adoracji Najświętszego
Sakramentu w intencji Ukrainy i nawrócenia narodu rosyjskiego.

Z pamięcią w modlitwie
Wasz biskup Marek

1.Dzisiejsza liturgia Słowa przypomniała nam prawdę o nieskończonym
miłosierdziu Boga. Pan Bóg przebacza nasze grzechy, kiedy widzi szczery żal i
chęć poprawy i cieszy się z naszego nawrócenia. Pielęgnujmy w sobie pragnienie
nieustannego przemieniania naszego życia i korzystajmy jak najczęściej z
sakramentu pokuty i pojednania, w którym doświadczamy Bożego miłosierdzia.
2. Dzisiaj mija 21 lat od tragicznych zamachów terrorystycznych w Nowym Jorku.
W naszej modlitwie pamiętajmy o ofiarach terroru i reżimów totalitarnych,
módlmy się też w intencji pokoju, wzajemnego zrozumienia i poszanowania
elementarnych praw człowieka na całym świecie.
3. We wtorek 14 września przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego,
upamiętniające odnalezienie relikwii krzyża, na którym umarł Chrystus
dokonując zbawienia. W czasach, kiedy symbole naszej wiary są znieważane,
miejmy odwagę przyznać się, że jesteśmy chrześcijanami przez pobożne

czynienie tego znaku, gdy przechodzimy obok kościoła, czy przez okazywanie
szacunku przydrożnym kapliczkom i krzyżom.
4. W sobotę 83. rocznica sowieckiej agresji na Polskę. Pamiętajmy w tym dniu
w naszych modlitwach o pomordowanych na Wschodzie, o ofiarach Golgoty
Wschodu.
5. W przyszłą niedzielę, 18 września Uroczystość Św. Stanisława Kostki – patrona
Polski, patrona dzieci i młodzieży. Przez Jego pośrednictwo będziemy polecali
Bożej opiece dzieci i młodzież. Po sumie spotkanie z rodzicami dzieci, które
przystąpią w tym roku szkolnym do I Komunii św. w Rudzie Malenieckiej.
6. Kończy się lato – czas przygotować się do zimy. Tak jak w latach ubiegłych
zwracam się z prośbą do parafian, aby każda rodzina w parafii złożyła ofiarę
ok. 30 zł na zakup opału na ogrzewanie kościoła. Ofiary można składać u mnie lub
u członków Rady Parafialnej. Na początku października za zebrane pieniądze
zakupimy opał.

Ogłoszenia parafialne – XXIII Niedziela Zwykła, 4 września 2022 roku

Ogłoszenia parafialne – XXIII Niedziela Zwykła

04 września 2022 roku

1.Dziś o 10.00 poświęcenie tornistrów dla dzieci rozpoczynających naukę w
szkole a o 11.30 przy obelisku modlić się będziemy za żołnierzy poległych w
czasie II wojny światowej,  szczególnie za tych, którzy zginęli w bitwie nad Czarną
6 września 1939r..
2.Wrzesień, podobnie jak sierpień, przeżywamy z Maryją. W najbliższą środę,
8 września, przypada jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie
Najświętszej Maryi Panny. W naszej polskiej tradycji znane jest jako święto Matki
Bożej Siewnej. Za przyczyną i wstawiennictwem Matki Najświętszej polecajmy
Bożej Opatrzności przyszłoroczne plony. Pamiętajmy, że i my jesteśmy „uprawną
rolą”, na którą pada ziarno Słowa Bożego. Jaki ono wydaje w moim życiu owoc –
oto pytanie, które w kontekście tego święta warto sobie postawić. Jest to dzień
błogosławieństwa ziarna siewnego oraz symbolicznego zamknięcia jednego cyklu
upraw rolnych i rozpoczęcie kolejnego. Podczas Mszy Św., o godz.10.00 i
17.00,zostanie poświęcone ziarno pod tegoroczne zasiewy.
3.Kończy się lato – czas przygotować się do zimy. Tak jak w latach ubiegłych
zwracam się z prośbą do parafian, aby każda rodzina w parafii złożyła ofiarę
ok. 30 zł na zakup opału, na ogrzewanie kościoła. Ofiary można składać u mnie
lub u członków rady parafialnej. Na początku października za zebrane pieniądze
zakupimy ( mam nadzieję) opał.
4.Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” organizuje zbiórkę zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a uzyskane z niej pieniądze przeznacza
na budowanie szkół, studni i szpitali w krajach misyjnych. Jeżeli chcemy pozbyć
się niepotrzebnego sprzętu elektrycznego, należy dostarczyć go na plac kościelny
do 15 września 2022roku i złożyć za kościołem