Ogłoszenia duszpasterskie – XXIX Niedziela Zwykła

16 października 2022 roku

1. Przeżywamy XXII Dzień Papieski pod hasłem: Blask prawdy. Jak wspominałem
tydzień temu, po każdej Mszy Św. zbierane są ofiary do puszek na rzecz Fundacji
Dzieło Nowego Tysiąclecia, przeznaczone na stypendia naukowe dla uzdolnionej
młodzieży z terenów wiejskich. Dzisiejszy różaniec poprowadzą kandydaci do
bierzmowania. Rozważania poszczególnych tajemnic różańcowych zostały
opracowane w oparciu o nauczanie św. Jana Pawła II. Serdecznie zapraszam do
udziału w tym nabożeństwie, a o 20.00 także w Apelu Papieskim.
2. Od jutra Msza św. w dni powszednie o 16.00. Różaniec ok. 16.30, a w niedzielę
po sumie.
3. We wtorek, 18 października wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty, który
zanim rozpoczął kroczenie drogą Pańską, był lekarzem. Pamiętajmy tego dnia
o pracownikach służby zdrowia, o tych którzy służą nam i opiekują się nami.
W ich intencji ofiarujemy modlitwę różańcową.
4. W niedzielę, 23 października zgodnie ze zwyczajem naszej parafii,
rozpoczynamy w kościele, w czasie nabożeństw różańcowych modlitwę za
zmarłych. Na stoliku pod chórem są kartki, na których proszę wpisać imiona
i nazwiska zmarłych, a następnie kartkę wrzucić do koszyka stojącego przed
obrazem Matki Bożej.
5. W przyszłą niedzielę rozpocznie się tydzień misyjny – niech będzie to dla nas
czas częstszej modlitwy o rozwój Dzieła Misyjnego. Ofiary złożone na tacę
przeznaczone będą na potrzeby misji.
6. W piątek, 28 października święto naszej parafii – odpust św. Judy Tadeusza.
Szczególnie zachęcam do udziału w sumie odpustowej – będą księża z dekanatu,
możliwość spowiedzi i uzyskania odpustu. Pomyślmy, jak zorganizować czas, by
wziąć udział w tej uroczystości.
7. Różańce i portrety św. JP II wykonane przez dzieci klas młodszych, pod
kierunkiem p. Katechetki, można oglądać na ścianach bocznych naszej świątyni.
8. Bardzo proszę, aby w czasie porządkowania grobów na cmentarzu śmieci nie
wynosić do lasu, czy w inne miejsca, ale składać je do kontenerów. Zwracam
uwagę, by do kontenera wrzucać szkło i plastik, a trawę, ziemię zwiędnięte
kwiaty na wyznaczone miejsce obok kontenera.