Ogłoszenia parafialne – 23października2022 roku

Ogłoszenia parafialne – XXX Niedziela Zwykła

23października2022 roku
1. Rozpoczynający się dziś Tydzień Misyjny jest odpowiedzią uczniów na słowa
Chrystusa: „Idźcie i głoście,” a także na oczekiwania tych, którzy wciąż nie znają
Ewangelii. Wskazuje jednocześnie, że działanie na rzecz misji jest zobowiązaniem
wypływającym z chrztu św. i świadectwem dojrzałej wiary. Ofiary składane dziś na tace
przeznaczone są na potrzeby misji.
2. Przez cały październik trwamy wraz z Matką Bożą na modlitwie różańcowej.
Rozważając tajemnice z życia Jezusa i Maryi w różańcowe dziesiątki wplatamy nasze
osobiste intencje, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła. Na nabożeństwo
październikowe gromadzimy się w naszym kościele, w dni powszednie o godz. 16.30, a
w niedziele po sumie. W tym tygodniu modlimy się za zmarłych. Można też zapisywać
wypominki za zmarłych, roczne i półroczne. W niedzielę 30 października proszę, by
dzieci przyniosły do kościoła obrazki, które zbierały na Różańcu.
3. W piątek 28 października święto naszej parafii – odpust św. Judy Tadeusza. Zachęcam
do udziału szczególnie w sumie odpustowej o 11.30 – będą księża z dekanatu, możliwość
spowiedzi i uzyskania odpustu. Już dziś pomyślmy, jak zorganizować czas, by wziąć
udział w tej uroczystości. Liturgię odpustową będzie sprawował ks. Marcin Ciach
proboszcz z parafii. Machory. Z racji odpustu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych.
4. We wtorek 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w kościele o 8.00 i
10.00, a o 13.00 na cmentarzu. O 12.30 modlitwa różańcowa na cmentarzu za zmarłych z
naszych rodzin, których nazwiska proszę napisać na kartkach i dostarczyć przed
rozpoczęciem różańca.
5. Warto pamiętać o cennym darze, jakim jest odpust, który możemy uzyskać 28
października oraz od 1 do 8 listopada i ofiarować za zmarłych.
Warunkiem uzyskania odpustu jest:
– przyjęcie Komunii św.,
– odmówienie modlitw: Ojcze nasz i Wierzę w Boga,
– modlitwa w intencji poleconej przez Ojca Świętego,
– nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych.
Po spełnieniu tych warunków w dowolnej kolejności możemy uzyskać odpust i
ofiarować go za konkretna zmarłą osobę.
6. Porządkując groby naszych bliskich pamiętajmy, że śmieci zanosimy do kontenerów,
nie zostawiamy pod murem cmentarnym i nie wynosimy do lasu.