Ogłoszenia parafialne – Rocznica Poświęcenia Kościoła 30 października 2022 roku

Ogłoszenia parafialne – Rocznica Poświęcenia Kościoła

30 października 2022 roku

1. Ostatnia niedziela października, w kalendarzu liturgicznym, obchodzona jest
jako rocznica poświęcenia własnego kościoła parafialnego, czyli oddania go na
wyłączną własność Panu Bogu. Dzisiaj dziękujemy za naszą świątynię, w której
gromadzimy się na modlitwie, na liturgii, w której sprawujemy Najświętszą
Ofiarę i inne sakramenty. Tutaj umacniamy naszą wspólnotę z Panem Bogiem i
braćmi. Dziękujemy też wszystkim, którzy troszczą się o nasz kościół:
ofiarodawcom, fundatorom, dobrodziejom – za wszelkie złożone ofiary materialne
i duchowe, za wykonane prace, sprzątanie, dekoracje, kwiaty, różnorodną pomoc
i zaangażowanie w rozwój duchowy i materialny naszej Parafii. Z tym
dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie, abyśmy jako wspólnota nadal dbali
o to miejsce szczególnej obecności Pana Boga.
2. Dziś po sumie nabożeństwo różańcowe , połączone z modlitwą za zmarłych.
Można zapisywać wypominki za zmarłych roczne i półroczne.
3. We wtorek, 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych – Msze św.
w kościele o 8.00 i 10.00, a o 13.00 na cmentarzu. O 12.30 modlitwa różańcowa
na cmentarzu za zmarłych z naszych rodzin, których nazwiska proszę napisać na
kartkach i dostarczyć przed rozpoczęciem różańca. Po Mszy św. będzie można
zgłosić do poświęcenia nowo postawione nagrobki.W tym dniu przed naszym
cmentarzem wolontariusze prowadzić będą zbiórkę pieniędzy na hospicjum
w Rudzie Białaczowskiej.
4. W środę przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje
grzechy, aby im przyjść z pomocą przedstawia Bogu modlitwy i odpusty
zyskane przez żyjących, a przede wszystkim Ofiarę Jezusa uobecniającą
się we Mszy św. Msze św. odprawiane będą o 10.00 i 16.00. Po Mszy św. o 10.00
procesja połączona z modlitwą za zmarłych.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza
sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa,
prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty
parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę,
wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Spowiedź od 15.00 do 16.00.
Następnie Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa i adoracja eucharystyczna
do 20.00. W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece
naszą codzienność.
6.Warto pamiętać o cennym darze, jakim jest odpust, który możemy uzyskać od 1
do 8 listopada i ofiarować za zmarłych.
Warunkiem uzyskania odpustu jest:

– przyjęcie Komunii św.,
– odmówienie modlitw Ojcze nasz i Wierzę w Boga,
– modlitwa w intencji poleconej przez Ojca Świętego,
– nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych.
Po spełnieniu tych warunków w dowolnej kolejności możemy uzyskać odpust
i ofiarować go za konkretną zmarłą osobę.
7.Porządkując groby naszych bliskich pamiętajmy, że śmieci zanosimy do
kontenerów, nie zostawiamy pod murem cmentarnym i nie wynosimy do lasu.