Ogłoszenia parafialne – XXXII niedziela zwykła; 6 listopada 2022 roku

1 Listopad tradycyjnie jest czasem modlitewnej pamięci o zmarłych. Polecajmy ich
Bożemu miłosierdziu wypraszając łaskę nieba.
2 Można zapisywać wypominki za zmarłych roczne i półroczne.
3 W środę 9 listopada świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto
podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego, wielkiego Kościoła powszechnego.
Nazwa rzymskokatolicki wskazuje na szczególne znaczenie, jakie pełni w nim Rzym.
Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Przez
tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano
bazylikę nad grobem św. Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała
status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje
się łaciński napis: Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata.
4 W piątek z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę pragniemy polecać
Bożej Opatrzności losy naszej Ojczyzny i rodaków na całym świecie. Msza Święta w
intencji Ojczyzny będzie odprawiona 11 listopada o godz.: 16.00.
Ksiądz Biskup Marek Solarczyk udzielił dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego
charakteru piątku oraz od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów
mięsnych w dniu 11 listopada br. Jednocześnie polecił wszystkim korzystającym z
dyspensy modlitwę o pokój na świecie, a także w intencjach wyznaczonych przez
Papieża Franciszka oraz podjęcie dzieła miłosierdzia, szczególnie w wymiarze jałmużny
dla potrzebujących.
5 W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Światowy Dzień Ubogich i Dzień Solidarności
z Kościołem Prześladowanym. Będziemy mogli wesprzeć nasze siostry i braci
prześladowanych za wiarę modlitewnie i materialnie.