Ogłoszenia parafialne na niedzielę Chrystusa Króla
20 listopada 2022 roku

1. .Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Chrystusa Króla, święto patronalne Akcji
Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Jest to ostatnia niedziela
roku Kościelnego. W niedzielę, 27 listopada rozpocznie się czas adwentu i nowy
rok liturgiczny Kościoła.
2.Błogosławieństwo opłatków na stół wigilijny nastąpi w niedzielę, 27 listopada.
3.W niedziele adwentowe, pół godziny przed pierwszą Mszą św.,śpiewane będą
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Zachęcam do udziału w tej pięknej
modlitwie.
2. Roraty od poniedziałku do soboty o godzinie 16.00.Zapraszam wszystkich,
a szczególnie dzieci, przygotowujące się do I Komunii św. i kandydatów do
bierzmowania. Na roraty dzieci mogą przynosić lampiony.
6. W II niedzielę adwentu, 4 grudnia 2022r., na Mszy św. o 10.00 będzie
poświęcenie medalików dla dzieci, przygotowujących się do I Komunii św. Bardzo
proszę, aby rodzice zakupili medaliki, które dzieci będą nosić jako znak wiary.
7. W przyszłą niedzielę po sumie spotkanie kandydatów do bierzmowania.