Ogłoszenia parafialne – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

1 stycznia 2023 roku

1. NIECH NASZA MATKA MARYJA DLA NAS WSZYSTKICH W NOWYM ROKU
2023 WYPRASZA U SWEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA ŁASKĘ POKOJU SERCA,
A TAM, GDZIE PANUJE WOJNA SZYBKIE JEJ ZAKOŃCZENIE.
2. W sobotę, 31 grudnia br. zmarł Joseph Ratzinger, papież senior Benedykt XVI. Był
265. następcą Świętego Piotra i zasiadał na Stolicy Apostolskiej od 19 kwietnia 2005
roku do 28 lutego 2013 roku. Polećmy Go miłosierdziu Bożemu: Wieczny
odpoczynek…
3. W najbliższy piątek przypada uroczystość Objawienia Pańskiego – potocznie: Trzech
Króli. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św. – będą one
sprawowane o 8.00, 10.00 i 11.30 Przypada wtedy pierwszy piątek miesiąca.
Przypomnę, że istota praktykowania pierwszych piątków polega na przyjęciu, w tym
dniu, Komunii św. wynagradzającej. Pół godziny przed Mszą św. o 8.00 i 10.00 będzie
możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.
Po każdej Mszy św. nastąpi błogosławieństwo kredy i kadzidła. Zebrana, w tym dniu,
taca będzie przeznaczona na misje, prowadzone przez Kościół Powszechny.
W Uroczystość Trzech Króli w wielu miastach urządza się pochody, czy też pokłony
Mędrców. Widzimy relacje z tych wydarzeń w mediach. Proponuję również dzieciom
z naszej parafii i nie tylko z naszej, aby wzięły udział w takim Pokłonie Mędrców.
Urządzimy go w kościele 6. 01. 2023 r. o 11.30. Dzieci przebrane za królów i królowe
przejdą w orszaku spod chóru do szopki i tam oddadzą pokłon Dzieciątku Jezus oraz
złożą dar – serce z papieru, na którym napiszą życzenia świąteczne dla Pana Jezusa.
Wszystkich chętnych do udziału w tym pochodzie proszę o przyjście 10 min przed
Mszą św. aby się przygotować. W tym dniu nie będzie adoracji.
W pierwszą sobotę czcimy Niepokalane Serce Matki Najświętszej, wynagradzając
Maryi za grzechy, którymi jest znieważane.
4. W przyszłą niedzielę przypada święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny
okres Bożego Narodzenia. W tym dniu, po sumie uczniowie naszej szkoły pod
kierunkiem p. Bożeny Popielskiej przedstawią Jasełka. Zapraszam do ich obejrzenia.
5. Program wizyty kolędowej na ten tydzień:
 Poniedziałek 2.01 od 9.00 – Strzęboszów.
 Wtorek 3.01 od 9.00 – Cieklińsko od pp. Stępniów do pp. Górali (do mostu).
 Środa 4.01 od 9.00 – Cieklińsko od pp. Pękalów za mostem.
 Czwartek 05.01 od 11.30 Ruda Maleniecka Park i Chojna.
 Sobota 7.01 0d 9.00 – Ruda Maleniecka przy drodze do Lipy od pp. Ormanów
Patryka i Patrycji do pp. Oplerów.
 Poniedziałek 9.01 Ruda Praga.