Ogłoszenia parafialne – Niedziela Chrztu Pańskiego

8 stycznia 2023 roku

1. Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego przypomina nam własny chrzest, poprzez
który Pan Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił darem Ducha Świętego.
Kończąc okres Bożego Narodzenia wyruszmy na drogi codziennego życia, dając
świadectwo przyjęcia Syna Bożego do naszych serc. Niedziela Chrztu Pańskiego kończy
liturgiczny okres Bożego Narodzenia.
2. Dziś po sumie uczniowie naszej szkoły przedstawią Jasełka przygotowane pod
kierunkiem p. Bożeny Popielskiej i Joanny Adamus. Zapraszam do ich obejrzenia.
3. Wizyta duszpasterska w tym tygodniu
Poniedziałek 9 stycznia od 8.30 Ruda – Praga
Wtorek 10 stycznia od 9.00 Ruda przy drodze do Fałkowa, najpierw domy po stronie
plebanii, a następnie po stronie GS.
Środa 11 stycznia od 9.00 – Wyszyna Rudzka wzdłuż drogi od p. Koniecznych do pani
Wesołowskiej
Czwartek 12 stycznia od 11.30 Ruda Maleniecka od p. Kaczmarków, następnie Kantor
Piątek 13 stycznia od 12.00 – Ruda Maleniecka – Piaski
Sobota 14 stycznia od 9.00 Ruda Bloki Rybołówstwa, a od 11.00 bloki Nadleśnictwa.