Ogłoszenia duszpasterskie – II Niedziela Zwykła A 15 stycznia 2023 roku

Ogłoszenia duszpasterskie – II Niedziela Zwykła A 15 stycznia 2023 roku

1. W środę 18 stycznia rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność
Chrześcijan pod hasłem „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości”, który jest
odpowiedzią na pragnienie samego Chrystusa, który modlił się do Ojca za swoich
uczniów, „aby byli jedno”. Włączmy się to dzieło poprzez osobistą modlitwę.
2. W czwartek 19 stycznia imieniny ks. bpa Seniora Henryka Tomasika, pamiętajmy
w modlitwie o byłym Ordynariuszu naszej diecezji.
3. Wszystkim babciom i dziadkom z okazji ich święta, które przypada w tym
tygodniu, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pomyślności i pociechy
z wnuków. Szczęść Boże!
4.W przyszłą niedzielę po sumie, spotkanie z kandydatami do bierzmowania.

Wizyta duszpasterska w tym tygodniu:
Poniedziałek 16 stycznia od 9.00 –Wyszyna Fałkowska rozpocznę od p.Dębeckich
Wtorek 17 stycznia—-
Środa 18 stycznia od 9.00 – Wyszyna Machorowska, a od 11.00 – Wyszyna
Fałkowska przy drodze do Kołońca.
Czwartek 19 stycznia od 11.30 – Wyszyna Rudzka środek wsi.
I to będzie ostatni punkt tegorocznej kolędy. Jeśli ktoś nie mógł przyjąć księdza z
wizytą duszpasterską w ogłoszonym terminie, a chciałby to uczynić, zapraszam
do zakrystii w celu ustalenia terminu wizyty.

Ogłoszenia parafialne – Niedziela Chrztu Pańskiego

Ogłoszenia parafialne – Niedziela Chrztu Pańskiego

8 stycznia 2023 roku

1. Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego przypomina nam własny chrzest, poprzez
który Pan Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił darem Ducha Świętego.
Kończąc okres Bożego Narodzenia wyruszmy na drogi codziennego życia, dając
świadectwo przyjęcia Syna Bożego do naszych serc. Niedziela Chrztu Pańskiego kończy
liturgiczny okres Bożego Narodzenia.
2. Dziś po sumie uczniowie naszej szkoły przedstawią Jasełka przygotowane pod
kierunkiem p. Bożeny Popielskiej i Joanny Adamus. Zapraszam do ich obejrzenia.
3. Wizyta duszpasterska w tym tygodniu
Poniedziałek 9 stycznia od 8.30 Ruda – Praga
Wtorek 10 stycznia od 9.00 Ruda przy drodze do Fałkowa, najpierw domy po stronie
plebanii, a następnie po stronie GS.
Środa 11 stycznia od 9.00 – Wyszyna Rudzka wzdłuż drogi od p. Koniecznych do pani
Wesołowskiej
Czwartek 12 stycznia od 11.30 Ruda Maleniecka od p. Kaczmarków, następnie Kantor
Piątek 13 stycznia od 12.00 – Ruda Maleniecka – Piaski
Sobota 14 stycznia od 9.00 Ruda Bloki Rybołówstwa, a od 11.00 bloki Nadleśnictwa.

Ogłoszenia parafialne – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Ogłoszenia parafialne – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

1 stycznia 2023 roku

1. NIECH NASZA MATKA MARYJA DLA NAS WSZYSTKICH W NOWYM ROKU
2023 WYPRASZA U SWEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA ŁASKĘ POKOJU SERCA,
A TAM, GDZIE PANUJE WOJNA SZYBKIE JEJ ZAKOŃCZENIE.
2. W sobotę, 31 grudnia br. zmarł Joseph Ratzinger, papież senior Benedykt XVI. Był
265. następcą Świętego Piotra i zasiadał na Stolicy Apostolskiej od 19 kwietnia 2005
roku do 28 lutego 2013 roku. Polećmy Go miłosierdziu Bożemu: Wieczny
odpoczynek…
3. W najbliższy piątek przypada uroczystość Objawienia Pańskiego – potocznie: Trzech
Króli. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św. – będą one
sprawowane o 8.00, 10.00 i 11.30 Przypada wtedy pierwszy piątek miesiąca.
Przypomnę, że istota praktykowania pierwszych piątków polega na przyjęciu, w tym
dniu, Komunii św. wynagradzającej. Pół godziny przed Mszą św. o 8.00 i 10.00 będzie
możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.
Po każdej Mszy św. nastąpi błogosławieństwo kredy i kadzidła. Zebrana, w tym dniu,
taca będzie przeznaczona na misje, prowadzone przez Kościół Powszechny.
W Uroczystość Trzech Króli w wielu miastach urządza się pochody, czy też pokłony
Mędrców. Widzimy relacje z tych wydarzeń w mediach. Proponuję również dzieciom
z naszej parafii i nie tylko z naszej, aby wzięły udział w takim Pokłonie Mędrców.
Urządzimy go w kościele 6. 01. 2023 r. o 11.30. Dzieci przebrane za królów i królowe
przejdą w orszaku spod chóru do szopki i tam oddadzą pokłon Dzieciątku Jezus oraz
złożą dar – serce z papieru, na którym napiszą życzenia świąteczne dla Pana Jezusa.
Wszystkich chętnych do udziału w tym pochodzie proszę o przyjście 10 min przed
Mszą św. aby się przygotować. W tym dniu nie będzie adoracji.
W pierwszą sobotę czcimy Niepokalane Serce Matki Najświętszej, wynagradzając
Maryi za grzechy, którymi jest znieważane.
4. W przyszłą niedzielę przypada święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny
okres Bożego Narodzenia. W tym dniu, po sumie uczniowie naszej szkoły pod
kierunkiem p. Bożeny Popielskiej przedstawią Jasełka. Zapraszam do ich obejrzenia.
5. Program wizyty kolędowej na ten tydzień:
 Poniedziałek 2.01 od 9.00 – Strzęboszów.
 Wtorek 3.01 od 9.00 – Cieklińsko od pp. Stępniów do pp. Górali (do mostu).
 Środa 4.01 od 9.00 – Cieklińsko od pp. Pękalów za mostem.
 Czwartek 05.01 od 11.30 Ruda Maleniecka Park i Chojna.
 Sobota 7.01 0d 9.00 – Ruda Maleniecka przy drodze do Lipy od pp. Ormanów
Patryka i Patrycji do pp. Oplerów.
 Poniedziałek 9.01 Ruda Praga.

Ogłoszenia parafialne –25 grudnia 2022roku NARODZENIE PAŃSKIE

Ogłoszenia parafialne –25 grudnia 2022roku NARODZENIE PAŃSKIE
1. W święta Bożego Narodzenia radujemy się z faktu, że Pan Bóg wkroczył w dzieje
ludzkości, że „Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami”. Aby przeżyć tę
tajemnicę prawdziwie po chrześcijańsku, nie ograniczajmy się tylko do zewnętrznych
obrzędów i zwyczajów. Zechciejmy dotrzeć do źródła tej radości, do samej Tajemnicy
Wcielenia. Przeżywajmy te święta w gronie rodzinnym, pochyleni nad Dobrą Nowiną
zwiastującą pokój i miłość.
2. W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia porządek Mszy św. tak, jak w niedzielę. Ofiary
składane w tym dniu na tacę przeznaczone są na KUL.

3. W piątek 30 grudnia święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Wpatrując się w
Świętą Rodzinę, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Ona jest
wzorem dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest troska
o własne zbawienie. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego i rodzinnego ta
troska wyraża się poprzez dobre i przykładne, godne życie w rodzinie.
4. W sobotę 31 grudnia ostatni dzień starego roku. Wspomnienie Św. Sylwestra, Papieża.
O godz. 16.00 Msza Święta, w czasie której podziękujemy Bogu za miniony rok.
Przepraszać będziemy za nasze grzechy, prosić o potrzebne łaski i błogosławieństwo na
Nowy Rok Pański 2023. Po Mszy Świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i
nabożeństwo.
5. W przyszłą niedzielę 1 stycznia przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Przez wstawiennictwo Bogurodzicy będziemy modlić się o pokój na świecie oraz
wypraszać Boże błogosławieństwo na Nowy Rok 2023.
6. Do nabycia jest podwójny numer Gościa Niedzielnego w cenie 15 zł.
7. Na stoliku obok gazet są listy do Przyjaciół WSD, proszę je odebrać.
8.W Uroczystość Trzech Króli w wielu miastach urządza się pochody czy też pokłony
Mędrców. Widzimy relacje z tych wydarzeń w mediach. Proponuję również dzieciom z
naszej parafii i nie tylko z naszej, aby wzięły udział w takim Pokłonie Mędrców.
Urządzimy go w kościele 06. 01. 2023r. o 11.30. Dzieci przebrane za królów i królowe
przejdą w orszaku spod chóru do szopki i tam oddadzą pokłon Dzieciątku Jezus oraz
złożą dar – serce z papieru, na którym napiszą życzenia świąteczne dla Pana Jezusa.
Mówię o tym wcześniej, aby był czas przygotować stroje.
9. W środę 28 XII rozpocznie się wizyta kolędowa w naszej parafii. Mam nadzieję, że
będzie ona okazją do wspólnej modlitwy mieszkańców każdego domu i do rozmowy.
Przypomnę, że dobrze byłoby, aby w miejscu gdzie gromadzimy się na modlitwę był
krzyż, Pismo Święte i woda święcona. Po konsultacji z Radą Parafialną ustaliliśmy , że
ofiary składane z racji kolędy przeznaczone będą na ocieplenie stropu naszego kościoła i
wymianę pieca na pellet. Na tę inwestycję przeznaczone będą również ofiary z tac tzw.
gospodarczych.

Plan wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu:
– środa 28 XII od 9.00 Dęba Kolonia
– czwartek 29 XII od 9.00 Dęba przy drodze do Końskich i Ogrody .
– piątek 30 XII od 9.00 Dęba od strony Strzęboszowa; rozpocznę.
– sobota 31 XII od 9 Dęba przy drodze do Koliszów .
10. Serdeczne podziękowania składam mieszkańcom Dęby za zrobienie Szopki i
przepięknych dekoracji do naszej świątyni. Nasza dekoracja została zgłoszona do
diecezjalnego konkursu na najładniejszą szopkę. Na facebooku diecezji radomskiej
możemy odnaleźć zdjęcia z naszej parafii i głosować przez wciśnięcie różnych opcji
laików… najlepiej SUPER bo to 5 pkt.

Niech te Święta dla wszystkich Drogich Parafian i Czcigodnych Gości będą pełne
błogosławieństwa Bożego i miłości, którą przynosi ze sobą Boży Syn do naszych
rodzin i serca każdego z nas.
Pokój i radość płynąca z Narodzin Chrystusa niech umacnia Waszą wiarę, nadzieję
i miłość. Na radosne, rodzinne świętowanie – Szczęść Wam Boże!!!

Ogłoszenia parafialne –11grudnia 2022 roku

Ogłoszenia parafialne –11grudnia 2022 roku

III niedziela Adwentu A

1. Dobiega połowa Adwentu. W piątek, 17 grudnia wkroczymy w okres
bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego.
Zastanówmy się, jak przeżywamy ten święty czas. Może to właściwy moment na
zmianę naszego postępowania, na pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi
przez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego
miłosierdzia przez piękno i bogactwo adwentowej liturgii. Pamiętajmy, że nasza
życiowa droga wiedzie ku ostatecznemu spotkaniu z Panem Bogiem – Sędzią
Sprawiedliwym. Wykorzystajmy ten czas na szczególne pogłębienie więzi
z bliskimi oraz z naszą wspólnotą parafialną, gdzie umacniamy przyjaźń z Panem
Bogiem, aby dalej ukazywać ją innym. Wszystkich parafian: dzieci (z lampionami),
młodzież i dorosłych zachęcam do udziału w roratach, sprawowanych w naszym
kościele od poniedziałku do soboty o 16.00.
2. Adwentowy dzień skupienia 12 grudnia poprowadzi ks. Marek Relidzyński ,
proboszcz parafii Lipa. Msze św. będą o 10.00 i 17.00 !!! Spowiedź od 10.00 do
12.00 i po południu od 16.00 do 17.00.
3. W środę 13 grudnia przypada rocznica wprowadzenia stanu wojennego w
Polsce (1981 r.). Pamiętajmy o tych, którzy w tym czasie cierpieli, a nawet stracili
życie. Polecajmy w naszych modlitwach obecnie rządzących, aby dzięki ich
mądrości nasza Ojczyzna napełniała się pokojem i dostatkiem.
4. Poświęcone, w pierwszą niedzielę Adwentu, opłatki są do nabycia w zakrystii
i kancelarii parafialnej. Są również do nabycia świece Caritas na stół wigilijny.
5.Do chorych z sakramentami pojadę 20 grudnia, do przyszłej niedzieli proszę
zgłosić te osoby w zakrystii.