Ogłoszenia parafialne – XIX Niedziela Zwykła 7 sierpnia 2022 roku

Ogłoszenia parafialne – XIX Niedziela Zwykła 7 sierpnia 2022 roku

1. Trwa sierpień, miesiąc, który jest szczególnie poświęcony trosce o trzeźwość
naszego narodu. Zachęcamy do podjęcia wraz z modlitwą, wezwania do
abstynencji w tym miesiącu, wynagradzając w ten sposób wszelkie grzechy
pijaństwa i alkoholizmu.
2. Wszystkich, którzy nie mogą uczestniczyć w pielgrzymce na Jasną Górę,
zapraszamy do duchowego pielgrzymowania i wpierania osobistą modlitwą i
cierpieniem pielgrzymujących.
3. W tym tygodniu patronują nam:
– poniedziałek, 8 sierpnia – Święty Dominik (ok. 1170-1221), prezbiter, założyciel
zakonu dominikańskiego;
– wtorek, 9 sierpnia – Święta Teresa Benedykta od Krzyża (1891- 1942 ), dziewica
i męczennica, patronka Europy zamordowana w Auschwitz;
– środa, 10 sierpnia – Święty Wawrzyniec (III w.), diakon i męczennik; Odpust w
Parafii Lipa.
– czwartek, 11 sierpnia – Święta Klara (1194-1253), dziewica, założycielka
zgromadzenia klarysek.
4.W niedzielę 21 sierpnia obchodzić będziemy doroczne święto plonów – gminne
dożynki. Podczas Mszy św. o 11.30 podziękujemy Dobremu Bogu za tegoroczne
zbiory, za chleb na naszych stołach. Serdecznie zapraszam do udziału w tej Mszy
św. Zachęcam również mieszkańców wszystkich wiosek do wykonania wieńców
dożynkowych.

Ogłoszenia parafialne – XVII Niedziela Zwykła 24 lipca 2022 roku

1.Dziś przypada kolejna lipcowa niedziela. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy
o świętowaniu dnia Pańskiego. Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie
świątyń. W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel – Jezus Chrystus.
Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było nacechowane powagą i
należną czcią dla Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajmy o godnym
stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia.
2.Po Mszy św. nastąpi poświęcenie pojazdów oraz błogosławieństwo kierowców z okazji
XXII Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa. Zbierane przy tej okazji ofiary będą
przeznaczone na organizację MIVA Polska, wspomagającą zakup środków transportu dla
misjonarzy. Pamiętajmy jednak, że błogosławieństwo nie zwalnia nas z obowiązku
zachowania rozsądku i wyobraźni na drodze.
3.W poniedziałek, 25 lipca, obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła. Został
powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem,
stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie
drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem.
4.We wtorek wspomnienie św. Joachima i Anny – Rodziców NMP.

Ogłoszenia duszpasterskie – XVI Niedziela Zwykła 17 lipca 2022 roku

1. W okresie wakacyjnym, urlopów, odpoczynku gromadzimy się na Eucharystii,
by ze źródła, jakim jest Bóg, zaczerpnąć siły i przyjąć wszelkie dary i łaski dla nas
przygotowane. Niezależnie od różnych sytuacji, które pojawiają się na drodze
naszej wiary, odkrywamy, że Bóg nigdy nie zmienia swojego wyboru i zawsze
przerzuca mosty między sobą a naszym życiem, posyła do nas proroków, abyśmy
przez odnawianie przymierza zawsze byli Jego wybranym narodem.
2. W piątek, 22 lipca w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Marii
Magdaleny, patronki dobrej przemiany. Patronuje ona szczególnie dziewczętom
i kobietom potrzebującym moralnego odrodzenia.
3. W sobotę, 23 lipca w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Brygidy
(ok. 1302-1373), patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony,
matki, a potem siostry zakonnej). Jest ono świadectwem, że każdy stan może być
przestrzenią spotkania z Bogiem. Święty Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę
współpatronką Europy. Trwajmy podobnie jak ona w Tym, który nas umiłował.
4. W przyszłą niedzielę, z racji wspomnienia św. Krzysztofa przypadającego 25
lipca, po Mszach św. będzie poświęcenie pojazdów.
4. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się
w przygotowanie wizytacji biskupiej w minioną niedzielę. Bóg zapłać.

Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego 29 maja 2022 roku

Trwamy w dziele przygotowującym nas do 50. rocznicy rozpoczęcia Peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w naszych parafiach.
W piątym tygodniu będziemy prosić o wypełnienie się w naszym życiu ślubu:
„Zwierciadło Sprawiedliwości. Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości Chrystusem Bogiem naszym. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie Dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem Domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących. Królowo Polski – przyrzekamy!”
Razem z Maryją trwamy na modlitwie, prosząc Boga o odnowienie w nas Darów Ducha Świętego. Jak ważna jest wspólnota wiary, dzięki której jednoczy nas sam Bóg i umacnia nasze ludzkie starania mocą Ducha Świętego. Niech nasza wierność Bogu przyniesie w codziennym życiu owoce Ducha: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5,22 – 23).
Dziękując Bogu za wszelkie owoce majowej modlitwy i liczne łaski otrzymane przez orędownictwo Matki Bożej, z oddaniem prośmy o wstawiennictwo w naszych intencjach św. Jana Pawła II, którego rocznicę obecności w naszej diecezji będziemy przeżywali w najbliższą sobotę.
1.   Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego wyraźnie wskazuje nam na ostateczny kres naszych, ziemskich dróg, którym zgodnie z Bożym zamysłem jest wieczność w Królestwie Niebieskim.
2.   Ostatnie nabożeństwa majowe po Mszy św. o 17.00. Dziękuję osobom, które systematycznie modliły się w kościele i przy figurkach czy krzyżach. Szczególne podziękowania składam p. organiście Krzysztofowi Sztanderze za to, że przez cały maj grał na Mszy św. i nabożeństwie majowym –NIEODPŁATNIE.
3.   W środę rozpoczyna się czerwiec miesiąc, w którym oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, modląc się słowami Litanii do Serca Jezusowego. W kościele nabożeństwo o Najświętszym Sercu Pana Jezusa po Mszy św. o 17.00. Zachęcam do praktykowania tej modlitwy w naszych domach.
4.   W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca:
§  W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele także z naszej wspólnoty parafialnej.
§  W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Spowiedź od 16.00 do 17.00. Następnie Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa i adoracja eucharystyczna do 20.00.
§  W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność. 
5. W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Przygotowujemy się do niej, odmawiając nowennę na zakończenie Mszy św.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia duszpasterskie – III niedziela Wielkiego Postu 20 marca 2022 roku

1.   Czas Wielkiego Postu to czas naszej metanoi, która oznacza przemianę życia, podjęcie nowych wyzwań, pracę nad swoją duchowością, a przede wszystkim zmianę myślenia pod wpływem słowa, które kieruje do nas Bóg. Aby je usłyszeć, trzeba się zatrzymać, wyciszyć, skierować uwagę serca na Boga. Jest wiele spraw ważnych, lecz nie zaniedbajmy tego, co naprawdę istotne. Pomaga w tym udział w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej Drodze Krzyżowej o 17.00 i niedzielnych Gorzkich Żalach po sumie.
Pomocny będzie też udział w rekolekcjach wielkopostnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Poprowadzi je ks. Damian Zalewski – wikariusz z Miedzierzy.
 
PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
W PARAFII RUDA MALENIECKA
23 – 26 marca 2022
Środa 23 marca 2022:
·        10.00 – Msza św. dla klas I – IV,
·        11.30 – Msza św. dla klas V – VIII.
Czwartek 24 marca 2022:
·        10.00 – Msza św. dla klas V – VIII i dla dorosłych,
·        11.30 –Msza św. dla klas I – IV,
·        17.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych.
Piątek 25 marca 2022 ODPUST PARAFIALNY:
·        10.00 – Msza św. dla klas I – IV,
·        11.30 – Suma odpustowa dla klas V – VIII,
·        17.00 – Droga Krzyżowa,
·        17.40 –Msza św. z nauką dla wszystkich.
Sobota 26 marca – dzień spowiedzi:
·        10.00 –Msza św. z nauką dla wszystkich,
·        17.00 –Msza św. z nauką dla wszystkich.
Spowiedź:
·        do południa od 10.00 do 11.00,
·        po południu od 16.00 do 17.00.
2.   W piątek, 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego dnia obchodzimy nasz parafialny odpust. Jest to również Dzień Świętości Życia. Życie człowieka jest największym darem Boga. Nikt nie ma prawa tego daru niszczyć. Przykazanie Boże stoi na straży życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Wzywając orędownictwa Maryi, która zgodziła się być Matką Syna Bożego, polecajmy Bogu każde poczęte dziecko, aby było z miłością przyjęte, oraz osoby starsze i chore, aby były otaczane szacunkiem i pomocą. W tym dniu Ojciec Św. dokona poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Dla Narodu Ukraińskiego to ważny akt zwrócenia się do Boga przez pośrednictwo Matki Bożej o ratunek w obliczu wojny. Zwracam się z gorącą prośbą, aby 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego wszyscy wierni, a szczególnie wspólnoty Żywego Różańca odmówiły część Bolesną Różańca w tej intencji. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
3.   Bardzo dziękuję młodzieży za poprowadzenie Drogi Krzyżowej w miniony piątek.
4.   Dziękuję również za ofiary złożone na pomoc dla dzieci, które przybyły do naszej szkoły z Ukrainy. Zebraliśmy 2200zł. Za te pieniądze zostały zakupione przybory szkolne i inne rzeczy potrzebne małym uchodźcom.
 –Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia duszpasterskie – II niedziela Wielkiego Postu 13 marca 2022 roku

1.   W centrum liturgii drugiej niedzieli Wielkiego Postu Kościół stawia Jezusa, który na górze Tabor ujawnia trzem wybranym uczniom prawdę, że jest umiłowanym Synem Boga Ojca. Oni poznali prawdę o Jezusie, który ich wezwał i za którym podążyli. Niech czas postu będzie dla nas okazją nieustannego odkrywania prawdy o Tym, który na ołtarzach naszych świątyń ofiarowuje się Bogu za nas, staje się pokarmem na życie wieczne.
2.   W Kościele, w Polsce obchodzimy dzisiaj Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Wspieramy ofiarami misjonarzy i ich posługę ewangelizacyjną, charytatywną, medyczną i edukacyjną. Ofiarowujmy za nich nasze wyrzeczenia, modlitwy i posty.
3.   Dziś przypada 9. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go w naszych osobistych modlitwach Bożej Opatrzności, opiece Matki Najświętszej, aby bezpiecznie i w wierności Ewangelii prowadził Kościół przez burzliwe współczesne czasy.
4.   W sobotę, 19 marca przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił go patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Tego dnia, podczas Mszy Świętej będziemy modlić się przez wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej Rodziny za mężów i ojców, o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.
5.   Gorzkie Żale w każdą niedzielę, po Mszy św., o 11.30, a Droga Krzyżowa w piątek o 17.00.
6.   Do naszej szkoły przybyły dzieci z Ukrainy. Organizujemy zbiórkę pieniędzy na zakup dla nich przyborów szkolnych, ubrań i innych najpotrzebniejszych rzeczy. Jeśli ktoś chce wesprzeć tę inicjatywę, może złożyć ofiarę do puszki.
7.      Dziś o 13.45 spotkanie kandydatów do bierzmowania.
 –Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.