Ogłoszenia parafialne – XXIX Niedziela Zwykła 17 października 2021 roku

1.   Pan Jezus przypomina swoim uczniom, jak powinni budować właściwe relacje ze sobą i z innymi ludźmi. Na pierwszym miejscu powinna znaleźć się służba drugiemu, to znaczy ciągłe zabieganie o jego dobro.
 
2.   Od poniedziałku, 18 października Msza św. w dni powszednie o 16.00. Różaniec ok. 16.30, a w niedzielę po sumie. Tego dnia przypada 20. rocznica śmierci ks. bpa Jana Chrapka.
 
3.   Jutro wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty, który zanim rozpoczął kroczenie drogą Pańską, był lekarzem. Pamiętajmy tego dnia o pracownikach służby zdrowia, o tych którzy służą nam i opiekują się nami. W ich intencji ofiarujemy modlitwę różańcową.
 
4.   W sobotę, 23 października zgodnie ze zwyczajem naszej parafii, rozpoczynamy w kościele, w czasie nabożeństw różańcowych modlitwę za zmarłych. Na stoliku pod chórem są kartki, na których proszę wpisać imiona i nazwiska zmarłych, a następnie kartkę wrzucić do koszyka stojącego przed obrazem Matki Bożej.
 
5.   W przyszłą niedzielę rozpocznie się tydzień misyjny – niech będzie to dla nas czas częstszej modlitwy o rozwój Dzieła Misyjnego. Ofiary złożone na tacę przeznaczone będą na potrzeby misji.
 
6.   W czwartek, 28 października święto naszej parafii – odpust św. Judy Tadeusza. Szczególnie zachęcam do udziału w sumie odpustowej – będą księża z dekanatu, możliwość spowiedzi i uzyskania odpustu. Pomyślmy jak zorganizować czas, by wziąć udział w tej uroczystości.
 
7.   Bardzo proszę, aby w czasie porządkowania grobów na cmentarzu śmieci nie wynosić do lasu, czy w inne miejsca, ale składać je do kontenerów lub obok nich. Zwracam uwagę, by do kontenera wrzucać szkło i plastik, a trawę, ziemię zwiędnięte kwiaty na wyznaczone miejsce obok kontenera.
 –Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne – XXVIII Niedziela Zwykła 10 października 2021 roku

Zaproszenie na Inaugurację prac Synodu oraz modlitwę w intencji śp. Biskupa Jana Chrapka
Droga wspólnoto Kościoła Radomskiego!
Ojciec Święty Franciszek w dniu 9 października bieżącego roku, uroczyście rozpocznie w Watykanie XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. To dzieło Kościoła powszechnego będzie odbywało się pod hasłem: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” i będzie miało bardzo ważny etap prac, w które ma włączyć się także nasza diecezja. Zapraszam serdecznie na rozpoczęcie prac synodalnych w naszej diecezji, które będzie miało miejsce podczas wspólnej modlitwy w katedrze radomskiej, w dniu 15 października 2021 roku. O godz. 17.00 zawierzymy nasze prace Bogu przez wstawiennictwo Matki Najświętszej, a następnie, podczas Mszy Św .o g. 18.00 będziemy prosić o Boże błogosławieństwo dla naszej diecezji na czas synodu i wszystkie dzieła powierzone nam przez Boga. W naszej modlitwie będziemy także polecać Miłosiernemu Bogu, zmarłego przed dwudziestu laty (18 października) naszego biskupa Jana Chrapka i wręczymy tegoroczną nagrodę Viventi Caritate, przyznawaną przez Kapitułę Funduszu Jego imienia. Serdecznie proszę, aby w naszych parafiach, wspólnotach i osobistych intencjach, nie ustawała modlitwa w intencji dobrych owoców synodu.                                               Wasz biskup Marek
 
 
1.   Przeżywamy XXI Dzień Papieski pod hasłem: „Nie lękajcie się”. Jak wspominałem tydzień temu, po każdej Mszy Św. będą zbierane ofiary do puszek na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia przeznaczone na stypendia naukowe dla uzdolnionej młodzieży z terenów wiejskich. Dzisiejszy różaniec poprowadzą kandydaci do bierzmowania. Rozważania poszczególnych tajemnic różańcowych zostały opracowane w oparciu o nauczanie św. Jana Pawła II. Serdecznie zapraszam do udziału w tym nabożeństwie, a o 20.00 także w Apelu Papieskim.
2.   W czwartek, 14 października, w Dniu Edukacji Narodowej nasze myśli kierujemy w stronę nauczycieli, katechetów i wychowawców. Otoczmy ich naszymi modlitwami.
3.   Od 23 października, w czasie nabożeństw różańcowych będziemy modlić się za naszych zmarłych. Ich nazwiska proszę zapisać na kartkach i wrzucić do koszyka przed obrazem Matki Bożej.
4.   W sobotę, 16 października przypada kolejna rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Warto w tym dniu sięgnąć do nauczania naszego Wielkiego Rodaka i pomodlić się przez Jego wstawiennictwo.
5.   Od poniedziałku, 18 pażdziernika Msze Św. w dni powszednie odprawiane będą o 16.00, a różaniec o 16.30.
6.   Na ścianach bocznych naszej światyni można oglądać portrety św. Jana Pawła II wykonane przez dzieci klas młodszych.
7.   W zakrystii są do nabycia kalendarze na rok 2022 w cenie 10 zł.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne – 3 października na XXVII niedzielę B

1.   Przypada dzisiaj pierwsza niedziela października. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe. Biorąc do rąk różaniec, przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki Maryi, prośmy Jej Syna o łaski potrzebne dla nas, naszych rodzin, Kościoła i Ojczyzny. Zachęcam do udziału w nabożeństwie różańcowym odprawianym w naszym kościele, w dni powszednie, o godz. 17:30 i w niedzielę, po sumie.
2.   Pamiętajmy, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z duchowych dobrodziejstw, jakimi Kościół nas obdarza.
3.   We wtorek, 5 października w liturgii wspominamy wyjątkową, polską Świętą – Siostrę Faustynę Kowalską (1905-1938) ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Przez jej wstawiennictwo prośmy o miłosierdzie Boże dla nas i dla całego świata.
4.   W czwartek, 7 października liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.
5.   W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy XXI Dzień Papieski pod hasłem:
Nie lękajcie się! Wzorem lat poprzednich przed kościołem zbierane będą ofiary do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która przygotowuje stypendia dla uzdolnionej młodzieży, będącej w trudnej sytuacji materialnej. Zapraszam w tym dniu, po sumie na nabożeństwo różańcowe przygotowane przez młodzież, w oparciu o nauczanie św. Jana Pawła II. A o 20.00 na Apel Papieski–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne – XXVI Niedziela Zwykła 26września 2021 roku

1.   Dziś ostatnia niedziela września. W piątek rozpoczyna się październik – miesiąc szczególnie poświęcony modlitwie różańcowej. Nabożeństwa Różańcowe po Mszy Świętej o 17.00,a w niedzielę, po sumie ok. 12.20. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy w kościele, a szczególnie dzieci i młodzież. Warto pamiętać, że wierni, którzy pobożnie pomodlą się na różańcu (5 dziesiątek) w kościele, kaplicy, rodzinie mogą dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami: stan łaski uświęcającej (spowiedź), brak przywiązania do grzechu, intencja zyskania odpustu i modlitwa w intencjach Ojca świętego. Zyskany odpust jest darowaniem kary doczesnej za grzechy, odpuszczone już co do winy w spowiedzi sakramentalnej.
2.   W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę, wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Spowiedź od 16.00 do 17.00. Następnie Msza św., Nabożeństwo Różańcowe i indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00. W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność. 
3.   Kandydatów do bierzmowania zapraszam na spotkanie do kościoła w czwartek o 18.00.
4.   W niedzielę,4 października na Mszy Św. o 11.30 zostaną poświęcone różańce dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. Proszę, aby rodzice zakupili różańce dla swoich dzieci.
5.   Dziękuję osobom, które złożyły ofiary na zakup opału, na ogrzewanie kościoła. W pierwszym tygodniu października zakupimy za nie węgiel.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne – XXV Niedziela Zwykła 19 września 2021 roku

1.   Pan Bóg w swoim Słowie wskazuje nam możliwość budowania Królestwa Bożego we wspólnocie Kościoła. Warto zapamiętać, że szczególną okazją do budowania Królestwa Bożego jest niedzielna Eucharystia, ale też realizacja wezwania Zbawiciela: jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Taką postawą możemy wypracować właściwe relacje z Bogiem i bliźnimi. Pomoże nam ona uszlachetnić ducha i zwykłą codzienność.
2.   W niedzielę, 3 października na Mszy Św. o 11.30 zostaną poświęcone różańce dzieci, przygotowujących się do I Komunii Św. Proszę, aby rodzice zakupili różańce dla swoich dzieci.
3.   Przez kilka ostatnich tygodni ogłaszałem, że do dziś należało zgłosić rezerwacje placu pod grób na cmentarzu.Przy okazji przypominam, że dzierżawa grobu tzw. placowe na naszym cmentarzu wynosi 200 zł i jest ważna przez 20 lat. Po upływie tego czasu, aby nie utracić prawa do dzierżawy placu należy ją przedłużyć.
4.   Dziękuje osobom, które złożyły ofiary na zakup opału, na ogrzewanie kościoła. W pierwszym tygodniu października zakupimy za nie węgiel i drewno do ogrzewania kościoła.
5.   W piatek, 24 września w TEATRZE POD LIPAMI sztuka“Między pokoleniami”. W imieniu proboszcza ks. Tomasza serdecznie zapraszam do Lipy na godzinę 17.00.–Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.

Ogłoszenia parafialne – XXIV Niedziela Zwykła 12 września 2021 roku

1.   Przeżywamy dziś Beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Czackiej. Postać kard. Wyszyńskiego jest bardzo ważna w najnowszej historii Polski, głęboko znaczy naszą teraźniejszość, dlatego nie wolno nam obojętnie przejść obok tego wydarzenia. Zachęcamy do uczestniczenia w beatyfikacji za pośrednictwem dostępnych transmisji telewizyjnych.
2.   Dziś, po sumie spotkanie z rodzicami dzieci, które przystąpią do I Komunii św. w Rudzie Malenieckiej.
3.   We wtorek, 14 września przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego, upamiętniające odnalezienie relikwii krzyża, na którym umarł i dokonał zbawienia świata Jezus Chrystus. W czasach, kiedy symbole naszej wiary są znieważane, miejmy odwagę przyznać się, że jesteśmy chrześcijanami przez pobożne czynienie tego znaku, gdy przechodzimy obok kościoła, czy przez okazywanie szacunku przydrożnym kapliczkom i krzyżom.
4.   W piątek 82. rocznica sowieckiej agresji na Polskę. Pamiętajmy w tym dniu, w naszych modlitwach o pomordowanych na Wschodzie, o ofiarach Golgoty Wschodu. Prośmy, by trudne i nierozwiązane dotąd kwestie wspólnych dziejów polsko – rosyjskich mogły doczekać się sprawiedliwego i zgodnego z historyczną prawdą rozstrzygnięcia.
5.   W sobotę,18 września uroczystość Św. Stanisława Kostki – patrona Polski, patrona dzieci i młodzieży. Przez Jego pośrednictwo będziemy polecali Bożej opiece dzieci i młodzież, które w dniu ich święta szczególnie zapraszam na Mszę Św. o 17.00.
6.   Bardzo proszę, aby osoby, które rezerwowały miejsca na cmentarzu, oznaczyły je w sposób trwały i wyraźny, i do 19 września zgłosiły to w kancelarii lub zakrystii.
7.   Bardzo dziękuję p. Rafałowi Pachucowi i Łukaszowi Łabendowiczowi za uporządkowanie cmentarza.
8.    Dziękuję również p. Robertowi Kacperskiemu, Bartoszowi Kacperskiemu i Piotrowi Pachucowi za bezpłatne wykonanie pomiarów instalacji oświetleniowej wokół naszego kościoła.
9.   Kończy się lato – czas przygotować się do zimy. Tak jak w latach ubiegłych zwracam się z prośbą do parafian, aby każda rodzina w parafii złożyła ofiarę ok. 20 zł na zakup opału, na ogrzewanie kościoła. Ofiary można składać u mnie lub u członków rady parafialnej. Na początku października za zebrane pieniądze zakupimy opał. –Szczęść Boże! Kancelaria Parafialna jest czynna od poniedziałku do soboty na pół godziny przed każdą Mszą Świętą. Tel. (+48) 41 373 15 14 Web: www.parafiarudamaleniecka.pl Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane wyłącznie do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Parafia Ruda Maleniecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.