Ogłoszenia parafialne – XVIII Niedziela Zwykła 31 lipca 2022 roku

Ogłoszenia parafialne – XVIII Niedziela Zwykła 31 lipca 2022 roku

1.W codziennej pogoni możemy zapomnieć o tym, by niekoniecznie być
człowiekiem, ale nieustannie stawać się człowiekiem. Współczesny człowiek
to homo viator – człowiek w drodze. Czy jednak dostrzegamy, że życie jest tylko
wędrówką ku wieczności? Stajemy się w pełni ludźmi, gdy pozwalamy się
ogarnąć miłości Bożej, przyjmujemy Jezusa Eucharystycznego przypominającego
nam: „Ja jestem chlebem życia” (J 6,35). Niech te słowa nieustannie brzmią w
naszych sercach, nie tylko w uszach.
2.Juto rozpoczyna się sierpień – wspominamy w tym miesiącu ważne wydarzenia
historyczne – Powstanie Warszawskie, Cud nad Wisłą, podpisanie Porozumień
Sierpniowych. Wiele osób wyrusza na szlak pielgrzymkowy, by przeżyć
rekolekcje w drodze, jakimi jest piesza pielgrzymka na Jasna Górę.
Episkopat polski apeluje, aby w miesiącu sierpniu podjąć dobrowolną
abstynencję od napojów alkoholowych. Serdecznie zachęcamy do
powstrzymania się od picia wódki, piwa czy wina. Niech stanie się to
dobrowolnym, duchowym darem dla dzieci cierpiących z powodu
alkoholizmu swoich rodziców.
3.W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza
sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa,
prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty
parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę,
wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Spowiedź od 16.00 do 17.00.
Następnie Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa i adoracja eucharystyczna
do 20.00.
W sobotę święto Przemienienia Pańskiego Msze św. w naszym kościele o 10.00 i
17.00. Czcimy również w ty dniu Matkę Najświętszą  powierzając Jej matczynej
opiece naszą codzienność.

Ogłoszenia parafialne – XV Niedziela Zwykła – 10 lipca 2022 roku

Ogłoszenia parafialne – XV Niedziela Zwykła – 10 lipca 2022 roku

1. Przeżywamy dziś wizytację kanoniczną Ordynariusza naszej diecezji ks. bpa Marka
Solarczyka. To szczególny czas doświadczenia jedności Kościoła.
2. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie
jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych
relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu służy każda niedzielna
Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego, realnego spotkania z Panem
Jezusem. Postarajmy się, aby czas wypoczynku wakacyjnego nie był czasem oddalenia
od Chrystusa. Wierzyć w Niego – to być Jego świadkiem wobec bliźnich; to być światłem
dla współczesnego świata.
3. W poniedziałek 11 lipca czcimy św. Benedykta – patrona Europy . Na Mszy św.
będziemy modlić się, by państwa Europy nie zapomniały o swoich chrześcijańskich
korzeniach i nie usuwały Boga i religii z przestrzeni publicznej
4.W sobotę 16 lipca – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, nazywanej
Matką Bożą Szkaplerzną.

Ogłoszenia duszpasterskie – XIV Niedziela Zwykła – 3 lipca 2022 roku

Ogłoszenia duszpasterskie – XIV Niedziela Zwykła – 3 lipca 2022 roku

  1. Dziś pierwsza niedziela lipca. Niech trwające wakacje, zwłaszcza naszych dzieci i młodzieży, staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmyże każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie.
  2. W środę, 6 lipca liturgiczne wspomnienie błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej, a w piątek, 8 lipca świętego Jana z Dukli, bernardyna, gorliwego duszpasterza w Krakowie, Poznaniu i Lwowie.
  3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej.
  4. W przyszłą niedzielę wizytacja kanoniczna ks. bp Marka Solarczyka w naszej parafii. Ks. bp będzie modlił się z nami na Mszy św. o 10.00 i 11.30. Po Mszy św. o 10.00 zapraszam parafian na modlitwę za zmarłych na cmentarzu, która poprowadzi ks. biskup. O błogosławione owoce spotkania z Naszym Pasterzem modlimy się w czasie Mszy świętych, pamiętajmy o tej intencji również w naszych prywatnych modlitwach.

Ogłoszenia parafialne – XIII Niedziela Zwykła, 26 czerwca 2022 roku

Ogłoszenia parafialne – XIII Niedziela Zwykła, 26 czerwca 2022 roku

1. Kończy się czerwiec – miesiąc szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Modląc się słowami Litanii do Serca Jezusowego, wynagradzamy
Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze.
2. Serdeczne podziękowania za udział w oktawie Bożego Ciała dla: dziewcząt
sypiących kwiatki, p. katechetki, która je prowadziła, p. organisty i  ministrantów.
3. W minioną środę grupa młodzieży z naszej parafii przyjęła sakrament
bierzmowania z rąk ks. bpa Marka Solarczyka. Bardzo dziękuję rodzicom za
ofiarę – 550 zł -złożoną na potrzeby kościoła. Dziękuję scholi i ministrantom za
troskę o liturgię.
4. Bierzmowanie to pierwszy etap wizytacji kanonicznej prowadzonej w naszej
parafii przez ks. bpa, nastepnym będzie niedziela 10 lipca . ks. bp będzie u nas na
mszach św. o 10.00 i 11.30 a po Mszy sw. O 10.00 będzie modlił się za zmarłych
na cmentarzu.
5. W środę, 29 czerwca uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze
święte w naszym kościele o 10.00 i 17.00.Tego dnia w sposób szczególny
pamiętajmy o Piotrze naszych czasów, papieżu Franciszku. Ofiara, zbierana w tym
dniu, tradycyjnie zostanie przekazana na działalność Stolicy Apostolskiej.
6. W tym tygodniu przypada, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W
czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte
powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek
pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę, wynagradzającą za grzechy
nasze i całego świata. Spowiedź od 16.00 do 17.00. Następnie Msza św.
o Najświętszym Sercu Pana Jezusa i adoracja eucharystyczna do 20.00. W sobotę
czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność.
Wszystkim, naszym Parafianom oraz Sympatykom, na rozpoczynający się czas
wakacji, życzę dobrego i bezpiecznego wypoczynku oraz Bożego
błogosławieństwa. Niech ten czas obfituje w spotkania dobrych i pogodnych
ludzi.

Ogłoszenia duszpasterskie – XII Niedziela Zwykła 19 czerwca 2022 roku

Ogłoszenia duszpasterskie – XII Niedziela Zwykła, 19 czerwca 2022 roku

1. Eucharystia niedzielna jest dla każdego z nas źródłem życia duchowego. Bóg
powierza nam siebie w drodze do nieba jako pokarm, który daje życie. Bądźmy
wdzięczni za tą eucharystyczną obecność!
Po uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przeżywamy Oktawę. Do
czwartku (włącznie) procesja eucharystyczna wokół kościoła po Mszy św. o
17.00, dziś po Mszy św. o 11.30.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się
w przygotowanie procesji na Boże Ciało. Dziękuję osobom, które przygotowały
piękne ołtarze. Dziękuję druhom strażakom, policji, dziewczynkom sypiącym
kwiatki, dziewczętom niosącym szarfy, scholi, ministrantom. Dziękuję osobom,
które poniosły chorągwie, różaniec i feretron. Dziękuję pani katechetce, panu
organiście i panu kościelnemu. Zapraszam do modlitwy w kolejne dni oktawy.
Na zakończenie Oktawy, w czwartek, poświęcenie wianków.
2. W poniedziałek o 18.00 próba przed bierzmowaniem. We wtorek o 18.00
spowiedź dla kandydatów do bierzmowania i ich rodzin.
3. W środę, 22 czerwca o godzinie 18.00, grupa młodzieży przyjmie sakrament
bierzmowania z rąk ks. bpa Marka Solarczyka. Prośmy w modlitwie, aby ci młodzi
otworzyli się na dary Ducha Świętego.
4. W czwartek, 23 czerwc aprzypada Dzień Ojca. Będziemy żyjącym wypraszać
obfitość Bożego błogosławieństwa, a dla zmarłych – wieczną nagrodę.
5. W piątek, 24 czerwca przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
To, z inicjatywy Świętego Jana Pawła II, Światowy Dzień Modlitw o uświęcenie
kapłanów. Przypadająca także na ten dzień uroczystość Narodzenia Świętego
Jana Chrzciciela zostaje przeniesiona na sobotę, 25 czerwca. Z racji uroczystości,
w piątek, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
6. Msza św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego w piątek o 8.00.
Spowiedź dla dzieci i młodzieży codziennie od 16.30 do 17.00.

Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela Świętej Trójcy 12 czerwca 2022 roku

Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela Świętej Trójcy 12 czerwca 2022 roku

Kończymy dzieło przygotowujące nas do 50. rocznicy rozpoczęcia Peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w naszych parafiach.

W ostatnim tygodniu będziemy prosić o wypełnienie się w naszym życiu ślubu:

Królowo Polski, ponawiamy śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wszelką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie. Bogurodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy. Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt. Przyrzekamy Ci iść w ślady Twoich cnót, Matko-Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia. Królowo Polski – przyrzekamy!

 

Z oddaniem chcemy wyznawać naszą wiarę i pragniemy zawierzyć Matce Bożej wszystkie tajemnice naszych rodzin, parafii i całej diecezji. W najbliższy czwartek, 16 czerwca będziemy przeżywali Uroczystość Bożego Ciała. Niech świętowanie tajemnicy Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przyniesie umocnienie naszej wierności dla Boga i ożywi pragnienie życia z łaską Boga. Główne uroczystości Bożego Ciała w Radomiu rozpocznie Msza Św. w Katedrze radomskiej o godz. 9.30, po której wyruszy procesja do czterech ołtarzy usytuowanych przy: Kościele garnizonowym, Ojców Bernardynów, Ojców Jezuitów i Farze radomskiej.

W sobotę, 18 czerwca przypada 50. rocznica rozpoczęcia Peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w naszych parafiach. Zapraszam serdecznie na wspólne dziękczynienie Bogu za dar wiary i obfite łaski, jakie otrzymujemy przez orędownictwo Matki Bożej. W piątek, 17 czerwca o godz. 20.30, powitamy kopię Cudownego Obrazu Jasnogórskiego przed Katedrą radomską i od Apelu Jasnogórskiego rozpoczniemy całonocne czuwanie modlitewne. O północy zapraszam na Mszę Św. dziękczynną za dar powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych z naszej diecezji oraz wspólne prośby o nowe powołania do służby Bogu we wspólnocie Kościoła. Zwieńczeniem naszych uroczystości będzie sobotnia (18 czerwca) Msza Św. o godz. 10.00, podczas której odnowimy Śluby Jasnogórskie i zawierzymy Matce Bożej naszą diecezję.

Przywołuję mocy Bożego błogosławieństwa, aby czas naszej modlitwy przyniósł umocnienie wiary w każdym z nas i zjednoczył wspólnotę diecezji radomskiej mocą Bożej łaski.
Wasz biskup Marek

 

  1. Wychwalamy dzisiaj Boga w Trójcy Jedynego. Boga, który jest Ojcem, Syna, który jest Zbawicielem i Ducha Świętego, który nas uświęca.
  2. W czerwcu oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, modląc się słowami Litanii do Serca Jezusowego. W kościele nabożeństwo o Najświętszym Sercu Pana Jezusa po Mszy św. o 17.00. Zachęcam do praktykowania tej modlitwy w naszych domach.
  3. W najbliższy czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusowej. To dzień wdzięczności za obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie, wśród nas. Niech będzie on okazją do dawania świadectwa naszej wiary przez udział we Mszy św., procesji, przyjęcie Komunii św. i udekorowanie naszych domów. Msze św. o 8.00, 10.00. Po Mszy św. o 10.00 wyruszy procesja do 4 ołtarzy. Trasa procesji będzie taka sama, jak w roku ubiegłym, ołtarze będą w tych samych miejscach. Bardzo proszę o zaangażowanie się w przygotowanie ołtarzy, każda pomoc, nawet drobny gest są miłe Jezusowi. Proszę druhów strażaków o pomoc w zorganizowaniu procesji. Zapraszam do udziału w procesji dzieci szkolne i przedszkolne, dzieci z klasy IV – w strojach komunijnych. W czasie procesji dziewczynki będą sypać kwiatki – próba sypania kwiatków we wtorek o 16.00. Przez całą oktawę Bożego Ciała, po Mszy św. o 17.00, a w niedzielę po Mszy św. o 11.30 będzie procesja wokół kościoła. Zachęcam do udziału w niej dorosłych i dzieci.
  4. W środę, 22 czerwca o godzinie 18.00, grupa młodzieży przyjmie sakrament bierzmowania z rąk ks. bpa Marka Solarczyka. Prośmy w modlitwie, aby ta młodzież otworzyła się na dary Ducha Świętego. Próba przed bierzmowaniem w poniedziałek o 18.00, spowiedź dla młodzieży, rodziców i świadków we wtorek o18.00. Zapraszam na uroczystość bierzmowania wszystkich ministrantów. Proszę mamy, aby zadbały o ich czyste komże.