Ogłoszenia parafialne – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Ogłoszenia parafialne – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

1 stycznia 2023 roku

1. NIECH NASZA MATKA MARYJA DLA NAS WSZYSTKICH W NOWYM ROKU
2023 WYPRASZA U SWEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA ŁASKĘ POKOJU SERCA,
A TAM, GDZIE PANUJE WOJNA SZYBKIE JEJ ZAKOŃCZENIE.
2. W sobotę, 31 grudnia br. zmarł Joseph Ratzinger, papież senior Benedykt XVI. Był
265. następcą Świętego Piotra i zasiadał na Stolicy Apostolskiej od 19 kwietnia 2005
roku do 28 lutego 2013 roku. Polećmy Go miłosierdziu Bożemu: Wieczny
odpoczynek…
3. W najbliższy piątek przypada uroczystość Objawienia Pańskiego – potocznie: Trzech
Króli. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy św. – będą one
sprawowane o 8.00, 10.00 i 11.30 Przypada wtedy pierwszy piątek miesiąca.
Przypomnę, że istota praktykowania pierwszych piątków polega na przyjęciu, w tym
dniu, Komunii św. wynagradzającej. Pół godziny przed Mszą św. o 8.00 i 10.00 będzie
możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.
Po każdej Mszy św. nastąpi błogosławieństwo kredy i kadzidła. Zebrana, w tym dniu,
taca będzie przeznaczona na misje, prowadzone przez Kościół Powszechny.
W Uroczystość Trzech Króli w wielu miastach urządza się pochody, czy też pokłony
Mędrców. Widzimy relacje z tych wydarzeń w mediach. Proponuję również dzieciom
z naszej parafii i nie tylko z naszej, aby wzięły udział w takim Pokłonie Mędrców.
Urządzimy go w kościele 6. 01. 2023 r. o 11.30. Dzieci przebrane za królów i królowe
przejdą w orszaku spod chóru do szopki i tam oddadzą pokłon Dzieciątku Jezus oraz
złożą dar – serce z papieru, na którym napiszą życzenia świąteczne dla Pana Jezusa.
Wszystkich chętnych do udziału w tym pochodzie proszę o przyjście 10 min przed
Mszą św. aby się przygotować. W tym dniu nie będzie adoracji.
W pierwszą sobotę czcimy Niepokalane Serce Matki Najświętszej, wynagradzając
Maryi za grzechy, którymi jest znieważane.
4. W przyszłą niedzielę przypada święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny
okres Bożego Narodzenia. W tym dniu, po sumie uczniowie naszej szkoły pod
kierunkiem p. Bożeny Popielskiej przedstawią Jasełka. Zapraszam do ich obejrzenia.
5. Program wizyty kolędowej na ten tydzień:
 Poniedziałek 2.01 od 9.00 – Strzęboszów.
 Wtorek 3.01 od 9.00 – Cieklińsko od pp. Stępniów do pp. Górali (do mostu).
 Środa 4.01 od 9.00 – Cieklińsko od pp. Pękalów za mostem.
 Czwartek 05.01 od 11.30 Ruda Maleniecka Park i Chojna.
 Sobota 7.01 0d 9.00 – Ruda Maleniecka przy drodze do Lipy od pp. Ormanów
Patryka i Patrycji do pp. Oplerów.
 Poniedziałek 9.01 Ruda Praga.

Ogłoszenia parafialne – XXIV Niedziela Zwykła 11 września 2022 roku

Ogłoszenia parafialne – XXIV Niedziela Zwykła 11 września 2022 roku

KOMUNIKAT NA DZIEŃ MODLITWY ZA UKRAINĘ

Droga wspólnoto Kościoła Radomskiego!
Od wielu miesięcy jesteśmy świadkami wojny na Ukrainie. Każdego dnia docierają do
nas wiadomości informujące o śmierci wielu niewinnych osób. Łączymy się duchowo z tymi,
którzy walczą o wolność i niepodległość Ukrainy, jak również z tymi, którzy w naszych
domach znaleźli schronienie. Solidaryzujemy się ze wszystkimi, którzy stracili swoich
bliskich, przyjaciół oraz krewnych. Wypraszamy u Pana Boga łaskę nawrócenia i
opamiętania dla tych, którzy dopuszczają się brutalnych ataków. Dlatego proszę, aby 14
września, Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w sposób szczególny uczynić dniem
modlitwy za Ukrainę. Niech w parafiach naszej Diecezji nie zabraknie sprawowanych
Eucharystii, odmawianej modlitwy różańcowej i przeżywanej adoracji Najświętszego
Sakramentu w intencji Ukrainy i nawrócenia narodu rosyjskiego.

Z pamięcią w modlitwie
Wasz biskup Marek

1.Dzisiejsza liturgia Słowa przypomniała nam prawdę o nieskończonym
miłosierdziu Boga. Pan Bóg przebacza nasze grzechy, kiedy widzi szczery żal i
chęć poprawy i cieszy się z naszego nawrócenia. Pielęgnujmy w sobie pragnienie
nieustannego przemieniania naszego życia i korzystajmy jak najczęściej z
sakramentu pokuty i pojednania, w którym doświadczamy Bożego miłosierdzia.
2. Dzisiaj mija 21 lat od tragicznych zamachów terrorystycznych w Nowym Jorku.
W naszej modlitwie pamiętajmy o ofiarach terroru i reżimów totalitarnych,
módlmy się też w intencji pokoju, wzajemnego zrozumienia i poszanowania
elementarnych praw człowieka na całym świecie.
3. We wtorek 14 września przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego,
upamiętniające odnalezienie relikwii krzyża, na którym umarł Chrystus
dokonując zbawienia. W czasach, kiedy symbole naszej wiary są znieważane,
miejmy odwagę przyznać się, że jesteśmy chrześcijanami przez pobożne

czynienie tego znaku, gdy przechodzimy obok kościoła, czy przez okazywanie
szacunku przydrożnym kapliczkom i krzyżom.
4. W sobotę 83. rocznica sowieckiej agresji na Polskę. Pamiętajmy w tym dniu
w naszych modlitwach o pomordowanych na Wschodzie, o ofiarach Golgoty
Wschodu.
5. W przyszłą niedzielę, 18 września Uroczystość Św. Stanisława Kostki – patrona
Polski, patrona dzieci i młodzieży. Przez Jego pośrednictwo będziemy polecali
Bożej opiece dzieci i młodzież. Po sumie spotkanie z rodzicami dzieci, które
przystąpią w tym roku szkolnym do I Komunii św. w Rudzie Malenieckiej.
6. Kończy się lato – czas przygotować się do zimy. Tak jak w latach ubiegłych
zwracam się z prośbą do parafian, aby każda rodzina w parafii złożyła ofiarę
ok. 30 zł na zakup opału na ogrzewanie kościoła. Ofiary można składać u mnie lub
u członków Rady Parafialnej. Na początku października za zebrane pieniądze
zakupimy opał.

Ogłoszenia parafialne – XXIII Niedziela Zwykła, 4 września 2022 roku

Ogłoszenia parafialne – XXIII Niedziela Zwykła

04 września 2022 roku

1.Dziś o 10.00 poświęcenie tornistrów dla dzieci rozpoczynających naukę w
szkole a o 11.30 przy obelisku modlić się będziemy za żołnierzy poległych w
czasie II wojny światowej,  szczególnie za tych, którzy zginęli w bitwie nad Czarną
6 września 1939r..
2.Wrzesień, podobnie jak sierpień, przeżywamy z Maryją. W najbliższą środę,
8 września, przypada jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie
Najświętszej Maryi Panny. W naszej polskiej tradycji znane jest jako święto Matki
Bożej Siewnej. Za przyczyną i wstawiennictwem Matki Najświętszej polecajmy
Bożej Opatrzności przyszłoroczne plony. Pamiętajmy, że i my jesteśmy „uprawną
rolą”, na którą pada ziarno Słowa Bożego. Jaki ono wydaje w moim życiu owoc –
oto pytanie, które w kontekście tego święta warto sobie postawić. Jest to dzień
błogosławieństwa ziarna siewnego oraz symbolicznego zamknięcia jednego cyklu
upraw rolnych i rozpoczęcie kolejnego. Podczas Mszy Św., o godz.10.00 i
17.00,zostanie poświęcone ziarno pod tegoroczne zasiewy.
3.Kończy się lato – czas przygotować się do zimy. Tak jak w latach ubiegłych
zwracam się z prośbą do parafian, aby każda rodzina w parafii złożyła ofiarę
ok. 30 zł na zakup opału, na ogrzewanie kościoła. Ofiary można składać u mnie
lub u członków rady parafialnej. Na początku października za zebrane pieniądze
zakupimy ( mam nadzieję) opał.
4.Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” organizuje zbiórkę zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a uzyskane z niej pieniądze przeznacza
na budowanie szkół, studni i szpitali w krajach misyjnych. Jeżeli chcemy pozbyć
się niepotrzebnego sprzętu elektrycznego, należy dostarczyć go na plac kościelny
do 15 września 2022roku i złożyć za kościołem

Ogłoszenia parafialne – XXI Niedziela Zwykła, 21 sierpnia 2022 roku

Ogłoszenia parafialne – XXI Niedziela Zwykła

21 sierpnia 2022 roku

1.Czy tylko nieliczni będą zbawieni? – takie pytanie padło w dzisiejszej Ewangelii.
Odpowiedź Jezusa wskazuje na to, że owocem zbawienia będą mogli cieszyć się ci,
którzy podejmą trud przejścia przez ciasną bramę solidnej współpracy z łaską Bożą.
Kolejną „porcję” tej łaski otrzymaliśmy w dzisiejszej Eucharystii. Zachowajmy ją i jak
najlepiej wykorzystajmy.
2.Dziś w naszej parafii przeżywamy doroczne święto plonów – gminne dożynki. Podczas
Mszy św. o 11.30 podziękujemy Dobremu Bogu za tegoroczne zbiory, za chleb na
naszych stołach.
3.Jutro, 22 sierpnia, w liturgii przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
Królowej. Maryję możemy nazywać Królową, ponieważ jest Matką Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata. Modlimy się, abyśmy za Jej wstawiennictwem osiągnęli chwałę
przygotowaną dla nas w Królestwie niebieskim.
4. W piątek (26.08) uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Św. Jan
Paweł II na Jasnej Górze powtarzał, że tu bije serce narodu. Na Jasną Górę swoje kroki
kierują rzesze pielgrzymów. W wielu domach jest czczony wizerunek Czarnej Madonny.
To świadectwo naszej miłości do Matki naszego Pana, która w jasnogórskiej ikonie
przebywa w naszym narodzie od wieków. Msze Święte tego dnia o godz. 10.00 i 17.00.
Odnowimy również Jasnogórskie śluby Narodu Polskiego. Z racji uroczystości nie
obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
5. Modlitwie Kościoła w najbliższym tygodniu patronować będą:
• w środę , 24 sierpnia, święty Bartłomiej, apostoł Jezusa. Tradycja głosi, że zaniósł
Ewangelię do Indii, gdzie poniósł śmierć męczeńską;
• w sobotę, 27 sierpnia – święta Monika, matka świętego Augustyna, która płakała nad
niewiarą swojego syna bardziej niż matka płacze nad grobem swojego dziecka i
wymodliła nawrócenie syna. Polecajmy jej trudne sprawy powrotu do Kościoła ludzi
zaniedbujących życie duchowe.
6. Bardzo dziękuje p. Katarzynie Ciecierskiej za wykonanie tabliczek informacyjnych na
pojemnikach na śmieci na cmentarzu. Mam nadzieje, że pomogą w segregacji śmieci.

Ogłoszenia parafialne – XVIII Niedziela Zwykła 31 lipca 2022 roku

Ogłoszenia parafialne – XVIII Niedziela Zwykła 31 lipca 2022 roku

1.W codziennej pogoni możemy zapomnieć o tym, by niekoniecznie być
człowiekiem, ale nieustannie stawać się człowiekiem. Współczesny człowiek
to homo viator – człowiek w drodze. Czy jednak dostrzegamy, że życie jest tylko
wędrówką ku wieczności? Stajemy się w pełni ludźmi, gdy pozwalamy się
ogarnąć miłości Bożej, przyjmujemy Jezusa Eucharystycznego przypominającego
nam: „Ja jestem chlebem życia” (J 6,35). Niech te słowa nieustannie brzmią w
naszych sercach, nie tylko w uszach.
2.Juto rozpoczyna się sierpień – wspominamy w tym miesiącu ważne wydarzenia
historyczne – Powstanie Warszawskie, Cud nad Wisłą, podpisanie Porozumień
Sierpniowych. Wiele osób wyrusza na szlak pielgrzymkowy, by przeżyć
rekolekcje w drodze, jakimi jest piesza pielgrzymka na Jasna Górę.
Episkopat polski apeluje, aby w miesiącu sierpniu podjąć dobrowolną
abstynencję od napojów alkoholowych. Serdecznie zachęcamy do
powstrzymania się od picia wódki, piwa czy wina. Niech stanie się to
dobrowolnym, duchowym darem dla dzieci cierpiących z powodu
alkoholizmu swoich rodziców.
3.W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza
sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa,
prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty
parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę,
wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Spowiedź od 16.00 do 17.00.
Następnie Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa i adoracja eucharystyczna
do 20.00.
W sobotę święto Przemienienia Pańskiego Msze św. w naszym kościele o 10.00 i
17.00. Czcimy również w ty dniu Matkę Najświętszą  powierzając Jej matczynej
opiece naszą codzienność.

Ogłoszenia parafialne – XV Niedziela Zwykła – 10 lipca 2022 roku

Ogłoszenia parafialne – XV Niedziela Zwykła – 10 lipca 2022 roku

1. Przeżywamy dziś wizytację kanoniczną Ordynariusza naszej diecezji ks. bpa Marka
Solarczyka. To szczególny czas doświadczenia jedności Kościoła.
2. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie
jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych
relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu służy każda niedzielna
Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego, realnego spotkania z Panem
Jezusem. Postarajmy się, aby czas wypoczynku wakacyjnego nie był czasem oddalenia
od Chrystusa. Wierzyć w Niego – to być Jego świadkiem wobec bliźnich; to być światłem
dla współczesnego świata.
3. W poniedziałek 11 lipca czcimy św. Benedykta – patrona Europy . Na Mszy św.
będziemy modlić się, by państwa Europy nie zapomniały o swoich chrześcijańskich
korzeniach i nie usuwały Boga i religii z przestrzeni publicznej
4.W sobotę 16 lipca – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, nazywanej
Matką Bożą Szkaplerzną.