Historia parafii

Poznaj naszą historię…

Poniżej prezentujemy historię naszej parafii oraz fotorelację, 
która przedstawia nasz kościół w różnych odsłonach i neoromańską kaplicę. 

Historia od 1958

Historia Parafii //

Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Rudzie Malenieckiej – jedna z 11 parafii rzymskokatolickich dekanatu radoszyckiego diecezji radomskiej.

Kaplica dworska pw. Zwiastowania NMP w Rudzie Malenieckiej (pierwotnie pw. Judy Tadeusza), na terenie rozległego zabytkowego parku podworskiego przeciętego nienazwanym dopływem rzeki Czarnej, została zbudowana w 1848 według projektu arch. Jana Jakuba Gaya, z fundacji dziedzica Tadeusza Bocheńskiego. Jest to budowla neoromańska, jednonawowa, zbudowana z ciosu piaskowcowego. W 1965 była restaurowana i odnawiana. Świątynia ta służyła duszpastersko do czasu wybudowania nowego kościoła. Parafia została erygowana 18 maja 1958 przez bp. Jana Kantego Lorka z wydzielonych miejscowości parafii Lipa, Bedlno i Kazanów Konecki. Kościół pw. św. Judy Tadeusza, według projektu arch. Zdzisława Wieka z Kielc i konstruktora Stanisława Szafrańskiego, zbudowany został w latach 1982 – 1983 staraniem ks. Sylwestra Rybaka. Poświęcenia w stanie surowym dokonał w 1982 bp. Walenty Wójcik, a konsekracji 22 listopada 1987 dokonał bp. Adam Odzimek. Kościół jest zbudowany z cegły i kamienia. 

Terytorium

Do parafii należą: Cieklińsko, Dęba, Dęba-Kolonia, Ruda Maleniecka, Strzęboszów, Wyszyna Fałkowska, Wyszyna Machorowska, Wyszyna Rudzka.

Proboszczowie

1957 – 1968 – ks. Stanisław Słyk
1968 – 1973 – ks. Jan Kopyt
1973 – 1978 – ks. Stefan Szary
1978 – 2012 – ks. kan. Sylwester Rybak
2012 – nadal – ks. Paweł Węgrzynowski

 

Chrześcijanin powinien żyć
dla Bożej chwały…

Dane Kontaktowe

Telefon

(+48) 41 373 15 14
(+48) 502 478 385

Odwiedź nas

Ruda Maleniecka 95
26-242 Ruda Maleniecka

Adres e-mail

parafiarudamaleniecka@interia.pl

Numer KONTA PARAFIALNEGO

81 8988 0001 0040 0404 3254 0001