INFORMACJE PODSTAWOWE

Sakramenty Święte

Sakramenty Święte to według Katechizmu Kościoła Katolickiego skuteczny znak łaski, ustanowiony przez Chrystusa i powierzony Kościołowi. Sakramentów jest siedem – chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo. Obejmują one wszystkie etapy i najważniejsze momenty z życia chrześcijanina.

Poniżej zaprezentowano dokładne informacje na temat wybranego sakramentu oraz wskazano na wymagane dokumenty przy
Sakramentach Świętych. 

Skontaktuj się
z nami już teraz…

Jeśli masz wątpliwości czy posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty, albo chcesz umówić dogodny termin (np. na zawarcie sakramentu małżeństwa) skontaktuj się Kancelarią Parafialną

Chrzest Święty

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy Sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami Kościoła katolickiego.

Bierzmowanie

Bierzmowanie jest drugim, sakramentem wprowadzającym nas w dojrzałe życie chrześcijańskie. Bierzmowanie uzupełnia zatem łaskę chrztu i daje w darze Ducha Świętego.

Eucharystia

Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, to znaczy dzieła zbawienia wypełnionego przez Jego życie, śmierć
i zmartwychwstanie. Dzieło to uobecnia
się w czynności liturgicznej

Pokuta

Sakrament pokuty i pojednania – jeden
z sakramentów w katolicyzmie, polega
na wyznaniu grzechów przez wiernego (zwanego penitentem) duchownemu (zwanemu spowiednikiem).

Namaszczenie chorych

Wśród siedmiu sakramentów istnieje jeden specjalnie przeznaczony do umocnienia osób dotkniętych chorobą .

Kapłaństwo

.Kapłaństwo jest przedłużeniem ramion Chrystusowych, błogosławiących, rozgrzeszających, jest ciągłym przepowiadaniem Chrystusowej nauki
i uobecnianiem Jego Ofiary.

Małżeństwo

Sakrament małżeństwa to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny
i kobiety, których Chrystus uświęca
i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

 

Chrześcijanin powinien żyć
dla Bożej chwały…

Dane Kontaktowe

Telefon

(+48) 41 373 15 14
(+48) 502 478 385

Odwiedź nas

Ruda Maleniecka 95
26-242 Ruda Maleniecka

Adres e-mail

parafiarudamaleniecka@interia.pl

Numer KONTA PARAFIALNEGO

81 8988 0001 0040 0404 3254 0001